Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie prac projektowych na potrzeby przygotowania projektu współpracy pn. „Bądźmy EKO!”, akronim BEKO,

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE - 06.10.2022 r.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi prace dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w związku z tym, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces, poprzez organizowanie spotkań konsultacyjnych.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – informacja po konsultacjach

W ramach prac przygotowawczych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, w sierpniu i wrześniu 2022 r. odbyły się  spotkania konsultacyjne z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych, przedsiębiorcami i mieszkańcami z obszaru każdej z siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów.

Wyniki konkursu wiedzy o ziołach

W ramach międzyregionalnego projektu współpracy „Zioło ma Moc” został przeprowadzony Konkurs wiedzy o ziołach. Uczestnikami konkursu byli pełnoletni  mieszkańcy obszaru objętego LSR, którzy poprawnie i terminowo wypełnili test wiedzy.

Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku, o godz. 1230 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów,  z następującym porządkiem obrad:

Informacja o godzinach pracy

Informujemy, że w dniu 15.09.2022r. w godzinach 09.00 – 13.00 Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne - KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGI ROZWOJU 

Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony