Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

Wydarzenie promocyjne LGD - Dożynki

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. pracownicy Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania uczestniczyli w uroczystościach dożynkowych gminy Hrubieszów, które w tym roku miały miejsce w Jankach.

Wydarzenie promocyjne LGD

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. pracownicy Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania podczas obchodów dożynek gminno-parafialnych w Jankach  w gminie Hrubieszów organizują stoisko informacyjno-promocyjne.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania prowadzi prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Będzie ona dotyczyła obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.

Szkolenie dla wnioskodawców

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 07.07.2022r. o godz. 10:00 zorganizowane zostanie szkolenie dla wnioskodawców poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłoszonymi naborami wniosków.

Badanie ewaluacyjne - ankieta

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.


Dziękujemy z pomoc i współprace.

Wyjazd studyjny - rekrutacja

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Lepsze Jutro” do udziału w 3-dniowym wyjeździe studyjnym.

Uczestnicy wyjazdu zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania ziół w codziennym życiu, nauczą się rozpoznawać zioła na obszarze Bieszczad.

Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony