Aktualności - Stowarzyszenie Hrubieszowskie

Warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny odbył się w dniu 15.02.2024 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie.

Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 17 ust. 8 pkt 4 oraz § 16 ust. 1 pkt 1 w trybie § 16 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, w związku z koniecznością pilnego procedowania dokumentów, wynikającą ze zobowiązań umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawartej w dniu 14 grudnia 2023 roku, zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2024 roku, o godz. 13.00

Zaproszenie do udziału w Warsztacie refleksyjnym

W związku z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 31 maja 2022 r. – Lokalna Grupa Działania „Lepsze Jutro” – zaprasza na WARSZTAT REFLEKSYJNY,

Praktyczne warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków i środków czystości

W ramach realizacji projektu pn. „Bądźmy EKO!” ze środków EFRROW – poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 – w dniach 23-25 listopada 2023 r. zostały przeprowadzone warsztaty z tworzenia naturalnych kosmetyków i środków czystości.

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Warsztaty naturalne kosmetyki i środki czystości - rekrutacja

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Lepsze Jutro” na bezpłatne warsztaty z naturalnych kosmetyków i środków czystości.

Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony