Zakończone nabory - Stowarzyszenie Hrubieszowskie

UZUPEŁNIENIA/ POPRAWA OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH DOTYCZĄCYCH NABORÓW WNIOSKÓW NR 4/2022 i 5/2022

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje o naniesionych poprawkach oczywistych omyłek pisarskich oraz uzupełnień w protokole z posiedzenia Rady z dnia 7.12.2022r.

Informacja o wynikach oceny naborów 4/2022 i 5/2022

W dniu 07.12.2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w sprawie oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w ramach złożonych wniosków w dniach 07.11.2022 – 22.11.2022 w naborze 4/2022 z zakresu Infrastruktury kulturalnej i w naborze 5/2022 z zakresu Infrastruktury rekreacyjnej.

Posiedzenie Rady LGD nabór 4/2022 i 5/2022

Na podstawie §10 Regulaminu Rady zwołuję na dzień 7.12.2022 r. na godz. 10.00 posiedzenie Rady w celu przeprowadzenia oceny, wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022 dla projektów z zakresu Infrastruktury rekreacyjnej

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022 dla projektów z zakresu Infrastruktury kulturalnej

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny 2/2022 i 3/2022

W dniu 18.08.2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w sprawie oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w ramach złożonych wniosków w dniach 15.07.2022 – 29.07.2022 w naborze 2/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej i 3/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony