Zakończone nabory - Stowarzyszenie Hrubieszowskie

UZUPEŁNIENIA/ POPRAWA OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH DOTYCZĄCYCH NABORU WNIOSKÓW 3/2023

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje o naniesionych poprawkach oczywistych omyłek pisarskich w protokole z posiedzenia Rady z dnia 23.05.2023 r.

UZUPEŁNIENIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ DOTYCZĄCYCH NABORÓW WNIOSKÓW NR 1/2023 i 2/2023

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania informuje o naniesionych poprawkach oczywistych omyłek pisarskich w protokole z posiedzenia Rady z dnia 28.04.2023 r.

Informacja o wynikach oceny 3/2023

W dniu 23.05.2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w sprawie oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w ramach złożonych wniosków w dniach 26.04.2023 r. do 12.05.2023 r. w naborze 3/2023 Infrastruktura kulturalna

Posiedzenie Rady LGD nabór 3/2023

Na podstawie §10 Regulaminu Rady zwołuję na dzień 23.05.2023 r. na godz. 9.00 posiedzenie Rady w celu przeprowadzenia oceny, wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny 1/2023 i 2/2023

W dniu 28.04.2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w sprawie oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w ramach złożonych wniosków w dniach 27.03.2023 r. do 12.04.2023 r. w naborze 1/2023 Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Posiedzenie Rady LGD nabór 1/2023 i 2/2023

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady zwołane zostaje na dzień 28.04.2023 r. na godz. 9.00 posiedzenie Rady w celu przeprowadzenia oceny, wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.


ob3

 


Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony