Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE ON-LINE - 7.12.2022 r.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi przygotowania dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

Od sierpnia do października 2022 roku oraz w grudniu 2022 roku Stowarzyszenie przeprowadziło cykl stacjonarnych spotkań konsultacyjnych, zapewniło to, udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „Lepsze Jutro” na etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie zadań koordynatora projektu współpracy pn. „Bądźmy EKO!”, akronim BEKO,

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE - 2.12.2022 r.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi prace dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w związku z tym, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces, poprzez organizowanie spotkań konsultacyjnych.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 - informacja po konsultacjach w październiku

W ramach prac przygotowawczych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 w październiku 2022 r. odbyły się spotkania konsultacyjne kierowane do mieszkańców z obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE - 18.10.2022 r.

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz instytucji publicznych z obszaru gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasta Hrubieszów na spotkanie konsultacyjne.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie prac projektowych na potrzeby przygotowania projektu współpracy pn. „Bądźmy EKO!”, akronim BEKO,

Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony