INFORMOWANIE O EFEKTACH REALIZACJI LSR POPRZEZ PREZENTOWANIE OPERACJI I OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW – GMINA UCHANIE

 

PODSUMOWANIE – LSR NA LATA 2016-2023

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW I ROZWÓJ ZASOBÓW WŁASNYCH

Inwestowanie w INFRASTRUKTURĘ podnosi znaczenie gminy, jak i poziom życia zamieszkujących ją obywateli. Działania inwestycyjne przynoszą liczne korzyści ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe i są dla gminy źródłem napędzającym jej dalszy rozwój.

Im bardziej rozwinięta i zmodernizowana infrastruktura, tym jednostka samorządu staje się atrakcyjniejszym miejscem do zamieszkania. Mając na względzie dobro mieszkańców Gmina Wiejska Uchanie z obszaru LSR realizuje zadania w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Inicjatywa LEADER. Realizacja projektów przyczyniła się do osiągnięcia celu ogólnego 2 Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Realizacja tego działania w latach 2016-2023 przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu powstały 2 miejsca infrastruktury rekreacyjnej oraz zostały rozwinięte 3 miejsca infrastruktury kulturalnej.

GMINA UCHANIE

Tytuł projektu: Modernizacja przestrzeni publicznej miejscowości - budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Teratynie

Kwota dofinansowania: 52 476,00 zł

Opis operacji: zagospodarowanie na cele rekreacyjne istniejącego zbiornika wodnego tj. uformowanie i regulacja brzegu, utwardzenie terenu, wykonanie alejki spacerowej, oświetlenie terenu lampami solarnymi, ustawienie ławek, koszy na śmieci itp. oraz budowa siłowni zewnętrznej na działce przed świetlicą wiejską w miejscowości Teratyn.

INFRASTRUKTURA KULTURALNA

Tytuł projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mojsławicach - dostosowanie budynku do potrzeb mieszkańców i lokalnych organizacji społecznych

Kwota dofinansowania: 71 842,00 zł

Opis operacji: modernizacja świetlicy wiejskiej w zakresie wymiany konstrukcji więźby dachu, obróbek blacharskich i orynnowania, wymiany instalacji elektrycznej oraz kompleksowego remontu wnętrza budynku.

Tytuł projektu: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozkoszówce przywrócenie jej funkcji kulturalnych i społecznych ”

Kwota dofinansowania: 78 956,00 zł

Opis operacji: wykonano kompleksowy remont wnętrza budynku, ocieplenie stropu, została położona nowa nawierzchnia przed budynkiem świetlicy.

Tytuł projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drohiczanach

Kwota dofinasowania: 31 839,00 zł

Opis operacji: wykonano docieplenie budynku, położono nowe struktury tynku, przeprowadzono remont w pokoju narad i kuchni, wykonano izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, zmodernizowano instalację elektryczną wewnętrzną.

Na zdjęciu wnętrze świetlicy w Mojsławicach po modernizacji
Świetlica wiejska w Mojsławicach
Na zdjęciu wnętrze świetlicy w Mojsławicach po modernizacji
Na zdjęciu świetlica wiejska w Drohiczanach zdjęcie budynku
Świetlica wiejska w Drohicznach
Na zdjęciu świetlica wiejska w Drohiczanach zdjęcie budynku
Na zdjęciu świetlica w Rozkoszówce  zdjęcie budynku
Świetlica wiejska w Rozkoszówce
Na zdjęciu świetlica w Rozkoszówce zdjęcie budynku