Wyjazd studyjny – rekrutacja

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Lepsze Jutro” do udziału w 4-dniowym wyjeździe studyjnym.

Uczestnicy wyjazdu zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania idei permakultury w ogrodzie przydomowym oraz technik wykonywania i planowania takiego ogrodu.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD „Lepsze Jutro” to jest gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice oraz miasta - Hrubieszów.

W programie m.in.:

Obserwacja górskiej roślinności, zwiedzanie z przewodnikiem oraz warsztaty w gospodarstwie permakulturowym.

I. Termin i miejsce:

9-12.10.2023 roku

Powiat Bialski: Bielsko-Biała - Bystra

II. Zasady rekrutacji:

Zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń telefonicznych lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania.

Ważne! Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 września 2023 r.

Uwaga! W sytuacji rezygnacji z wyjazdu – rezygnujący ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora najpóźniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu.

Udział uczestników jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach międzyregionalnego projektu współpracy pn. „Bądźmy EKO!”. Wyjazd współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!