Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Skorzystaj ze wsparcia z Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016 - 2023

Poprzedni slajd
Poprzedni slajd
Następny slajd
Następny slajd
Slider

Zapytanie ofertowe

na wykonywanie zadań koordynatora projektu współpracy pn. „Bądźmy EKO!”, akronim BEKO,

Zapraszamy do konkursu „Przyjazna wieś”

Zrealizowałeś/-aś ciekawy projekt na rzecz rozwoju obszarów wiejskich? Skorzystałeś/ -aś z PROW 2014-2020? Jeżeli tak, mamy doskonałą wiadomość!

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Infrastruktura społeczna cz.2

Realizacja tego działania na obszarze LGD przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu zostały rozwinięte 4 obiekty infrastruktury kulturalnej oraz 2 obiekty infrastruktury rekreacyjnej. Operacje realizowane są w ramach celu ogólnego – 2. Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacje zostały zakończone w 2022 roku.

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Infrastruktura społeczna cz.1

Realizacja tego działania na obszarze LGD przyczyniła się do rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. Dzięki uzyskanemu wsparciu wyremontowano 10 świetlic wiejskich, utworzono 19 miejsc rekreacji. Operacje realizowane są w ramach celu ogólnego – 2. Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Operacje zostały zakończone do 2021 roku.

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów - Rozwój przedsiębiorczości

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Działanie to skierowane jest do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu za pośrednictwem LGD „Lepsze Jutro” z dofinansowania skorzystało 12 osób, które otworzyły własną działalność gospodarczą. W wyniku realizacji operacji utworzono 13 nowych miejsc pracy.

Biuro nieczynne

Informujemy, że w dniu 09.06.2023 r. Biuro Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Oznaczenie programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje kontaktowe

Stowarzyszenie Hrubieszowskie
"Lepsze Jutro"
Lokalna Grupa Działania

Wołajowice 33
22-500 Hrubieszów

Adres biura/adres do korespondencji:
Plac Wolności 15
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 20 77

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:30 - 15:30
 

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych

odbywa się w uzgodnionym miejscu,

w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 84 696 20 77
e-mail: biuro@lgdhrubieszow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony