ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie zadań koordynatora projektu współpracy pn. „Bądźmy EKO!”, akronim BEKO,

w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na obszarze działania Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1

docxZałącznik nr 2

pdfZałącznik nr 3

docxZałącznik nr 4

pdfProtokół