LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE ON-LINE - 7.12.2022 r.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi przygotowania dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

Od sierpnia do października 2022 roku oraz w grudniu 2022 roku Stowarzyszenie przeprowadziło cykl stacjonarnych spotkań konsultacyjnych, zapewniło to, udział lokalnej społeczności z obszaru LGD „Lepsze Jutro” na etapie przygotowywania strategii na lata 2023-2027.

Pozwoliło nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał szczególnie wykorzystywany.

Zaplanowane zostały odpowiednie narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Dzięki organizacji spotkań, na których stosowane są konkretne metody partycypacyjne, zespół tworzący LSR ma możliwość uzyskania informacji bezpośrednio od przyszłych, potencjalnych odbiorców działań. Jedną z takich metod są spotkania organizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z tym Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu w formie online pracowników ośrodków pomocy, instytucji skierowanych na działalność prospołeczną, podmioty służące reintegracji społecznej i zawodowej, zaangażowane we wszelkie inicjatywy społeczne oraz działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na spotkaniu będą omawiane możliwości rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lepsze Jutro”. Wskazanie istoty problemów społecznych, które stanowią przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania regionu, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych, przyczyni się do wypracowania jak najlepszych rozwiązań, a w konsekwencji wpłynie na rozwój sześciu gmin i miasta Hrubieszów planowanych do objęcia nową LSR.

Spotkanie konsultacyjne organizowane jest w formie online za pomocą platformy ZOOM w dniu 7 grudnia 2022 roku o godzinie 13:00.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy z naszym Stowarzyszeniem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem otrzymania LINKU.

Serdecznie zapraszamy!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.