LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 SPOTKANIE KONSULTACYJNE - 06.10.2022 r.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania prowadzi prace dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w związku z tym, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces, poprzez organizowanie spotkań konsultacyjnych.

Kolejne z takich spotkań konsultacyjnych zostało zaplanowane w Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów w dniu 6 października 2022 roku
o godzinie 15.00 w sali nr 10.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatu, w którym aktywnie mogą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy całego obszaru LGD. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników spotkań są dla naszego Stowarzyszenia pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców z obszaru siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów, na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania, szczególnie przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, klubów seniora i innych organizacji działających w regionie.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.