LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 – informacja po konsultacjach

W ramach prac przygotowawczych nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, w sierpniu i wrześniu 2022 r. odbyły się  spotkania konsultacyjne z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych, przedsiębiorcami i mieszkańcami z obszaru każdej z siedmiu gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Uchanie, Trzeszczany, Werbkowice oraz miasto Hrubieszów.

1) 30.08.2022 r. godz.10.00-13.00 – Hrubieszów (miasto)
miejsce spotkania: Urząd Miasta Hrubieszów
adres: ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego 1, 22-500 Hrubieszów

2) 08.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Dołhobyczów
miejsce spotkania: Centrum Kulturalno-Konferencyjne w Dołhobyczowie
adres: ul. Parkowa 4, 22-540 Dołhobyczów

3) 02.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Hrubieszów
miejsce spotkania: Urząd Gminy Hrubieszów
adres: ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów

4) 06.09.2022 r. godz. 10.00 - 13.00– Mircze
miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
adres: ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircze

5) 14.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Trzeszczany
miejsce spotkania: Urząd Gmin Trzeszczany
adres: Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany

6) 12.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Uchanie
miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach
adres: ul. Partyzantów 1, 22-510 Uchanie

7) 15.09.2022 r. godz.10.00-13.00 – Werbkowice
miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
adres: ul. J. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice

Uczestnicy spotkań wyrazili swoje opinie, które będą pomocne w opracowaniu nowej LSR, co w konsekwencji posłuży LGD do ubiegania się dla lokalnych społeczności o wsparcie finansowe na realizację inicjatyw społecznych i gospodarczych.


Nowa Lokalna Strategia Rozwoju jest planowana na obszarze wszystkich gmin partnerskich i terytorialnie obejmuje siedem gmin, w tym 1 gminę miejską. Obszar ten jest w całości tożsamy z obszarem, na którym Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania wdrażało Lokalną Strategię Rozwoju w latach 2009-2015 oraz wdraża Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014 – 2020.

 

grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
konsultacje społeczne 1
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
konsultacje społeczne 2
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
konsultacje społeczne 3
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
konsultacje społeczne 4
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
konsultacje społeczne 5
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
osoba prowadząca przy tablicy
konsultacje społeczne 6
osoba prowadząca przy tablicy
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
konsultacje społeczne 7
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
konsultacje społeczne 8
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają
konsultacje społeczne 9
grupa ludzi przy stole i osoba prowadząca rozmawiają

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.