LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2023-2027 - ANKIETA

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania, zwraca się z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej anonimowej ankiety. 

ANKIETA 

Dziękujemy za poświęcony czas!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.