Wyjazd studyjny - rekrutacja

Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Lepsze Jutro” do udziału w 3-dniowym wyjeździe studyjnym.

Uczestnicy wyjazdu zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie stosowania ziół w codziennym życiu, nauczą się rozpoznawać zioła na obszarze Bieszczad.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD „Lepsze Jutro” to jest gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice oraz miasta Hrubieszów.

W programie m.in.:

Wycieczka przyrodnicza szlakami Bieszczad, warsztaty zielarskie w terenie, nauka techniki obróbki ziół, zbieranie ziół.

I. Termin i miejsce:

20-22.06.2022 rok

Bieszczady - Solina

II. Zasady rekrutacji:

Zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń telefonicznych lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania. 
Ważne! Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2022 r.
Uwaga! W sytuacji rezygnacji z wyjazdu – rezygnujący ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora najpóźniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu.

Udział uczestników jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyjazd organizowany przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach międzyregionalnego projektu współpracy pn. „Zioło ma Moc”. Wyjazd  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!