Warsztat refleksyjny

WARSZTAT REFLEKSYJNY odbył się w dniu 23.02.2023 r. o godz. 13.00 w Kawiarni „LALKA” przy ul. Narutowicza 27 w Hrubieszowie.

W warsztacie uczestniczyli Członkowie LGD, w tym przedstawiciele Zarządu LGD, Rady LGD, przedstawiciele NGO, jak również mieszkańcy obszaru objętego LSR.

Warsztat – będący FORUM DYSKUSJI miał na celu analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podczas warsztatu omówiono proces wdrażania LSR oraz rzeczowo-finansowy postęp realizacji LSR i efektywność pracy biura i organów Stowarzyszenia.

Charakter warsztatu pozwolił na wypracowane materiałów i wniosków, które posłużą do opracowania sprawozdania z realizacji LSR za rok 2022.

warsztat_1
warsztat_2
warsztat_3