POWIADOMIENIE O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zawiadamiam, iż doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych w postaci kradzieży w dniu 13 lutego 2023 roku z prywatnego samochodu laptopa służbowego wykorzystywanego przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Na urządzeniu tym były przetwarzane dane osobowe członków Stowarzyszenia (imię, nazwisko, oraz opcjonalne dane kontaktowe (adres/miejsce zamieszkania lub numer telefonu). Administratorem danych jest Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.  

Obecnie nie potwierdzono wycieku Państwa danych osobowych ani nie odnotowano ich ujawnienia przez osoby nieuprawnione.

Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację i zapewniamy, iż sprawę traktujemy priorytetowo. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi.

Poniżej informacje dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych. W przypadku wątpliwości
i dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Prezes Zarządu - Robert Palichleb tel. 511-760-910

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH NARUSZENIE DOTYCZY:

Osoby będące obecnymi lub byłymi członkami Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w okresie od powołania Stowarzyszenia do 30 kwietnia 2022 roku.

RODZAJ NARUSZENIA:

Kradzież laptopa służbowego z samochodu prywatnego. Na urządzeniu były przetwarzane dane osobowe, których administratorem jest Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. Laptop posiada zabezpieczenie w postaci hasła do systemu operacyjnego Windows, co obniża ryzyko naruszenia poufności danych osobowych.

ZASTOSOWANE ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE:

Administrator danych Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania podjął działania mające na celu ochronę przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami naruszenia tj.: złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Policję oraz dokonano zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONSEKWENCJE NARUSZENIA:

Chociaż dotychczasowe czynności nie potwierdziły, by Państwa dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony, jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o możliwych konsekwencjach naruszenia ochrony danych osobowych, takich jak: próby uzyskania na Państwa szkodę pożyczek
w instytucjach pozabankowych, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości; wykorzystanie Państwa danych osobowych do próby wyłudzenia ubezpieczenia; próby wyłudzenia od Pani/a dodatkowych danych osobowych poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję; wykorzystanie Państwa danych do uwierzytelnienia (weryfikacji tożsamości), wykorzystanie Państwa danych osobowych do skorzystania z Państwa praw obywatelskich, np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego; próby ukrycia swojej tożsamości.

Zalecamy, aby zachowali Państwo ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów oraz rozważyli zastosowanie uwierzytelnienia dwuskładnikowego.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o upublicznieniu lub wykorzystaniu Państwa danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o natychmiastowe zawiadomienie policji oraz o przekazanie tej informacji do:

Prezes Zarządu - Robert Palichleb tel. 511-760-910

 

Prezes Zarząd

                                                                                                                    /-/ Robert Palichleb