INFORMOWANIE O EFEKTACH REALIZACJI LSR POPRZEZ PREZENTOWANIE OPERACJI I OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PODSUMOWANIE – LSR NA LATA 2016-2023 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Działanie kierowane było do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą i zobowiążą się na jej utrzymanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Operacje realizowały wskaźniki określone dla celu ogólnego 3. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wsparcie w tym działaniu udzielane było w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

W latach 2017-2023 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu za pośrednictwem LGD „Lepsze Jutro” z dofinansowania skorzystało 16 osób, które otworzyły własną działalność gospodarczą. W wyniku realizacji operacji utworzono 18 nowych  miejsc pracy.

Tytuł projektu: Założenie działalności "marchlewska.foto" świadczącej usługi z zakresu fotografii powiązanej z rekreacją oraz doradztwem personalnym

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis: operacja polegała na utworzeniu działalności gospodarczej wykonującej mobilne usługi fotograficzne połączonej z doradztwem personalnym obejmującym konsultacje CV, listu motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej wraz z wykonaniem profesjonalnej sesji biznesowej. Utworzone zostało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: Podjęcie działalności gospodarczej Q-AutoSqan Andrzej Cholewicki w zakresie diagnostyki i naprawy pojazdów oraz maszyn i urządzeń rolniczych

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis: operacja polega na świadczeniu mobilnych usług diagnostyki i napraw samochodowych, maszyn i urządzeń rolniczych oraz konserwacji i napraw klimatyzacji. W ramach realizacji operacji utworzone zostało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: Usługi fotograficzne z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis: operacja polegała na utworzeniu działalności gospodarczej z zakresu usług fotograficznych i wideofilmowania. W ramach realizacji operacji utworzone zostało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: Rozpoczęcie działalności związanej z ocieplanie i docieplaniem budynków

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis: operacja polegała na utworzeniu działalności gospodarczej związanej z ocieplaniem i docieplaniem błędnie lub słabo ocieplonych obiektów budowlanych przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej. W ramach realizacji operacji utworzone zostało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: Mobilny montaż stolarki okiennej

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: w wyniku realizacji projektu powstała mobilna firma zajmująca się doradztwem i montażem energooszczędnych okien, świadcząca usługę ciepłego montażu połączonego z badaniem kamerą termowizyjną. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji operacji. Utworzone zostało jedno miejsce pracy.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gminy Hrubieszów oraz terenów przyległych dzięki powstaniu firmy organizującej imprezy plenerowe

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji utworzona została działalność gospodarcza polegająca na obsłudze i organizacji imprez plenerowych, przyjęć dla dzieci, festynów przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu rekreacyjnego takiego jak dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłkami. W wyniku realizacji operacji utworzone zostały dwa miejsca pracy.

Tytuł projektu: Zakład stolarski - Zygmunt Pasieka

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: dzięki realizacji relacji operacji zakupiony został sprzęt umożliwiający prace w drewnie polegające na produkcji uli pszczelich, ramek pszczelich oraz mebli drewnianych. W ramach realizacji operacji utworzone zostało jedno miejsce pracy.

Tytuł projektu: Podjęcie samozatrudnienia poprzez założenie firmy "GeoOffset Usługi Geodezyjne- Krzysztof Dąbrowski"

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: operacja polegała na zakupie wyposażenia biurowego oraz sprzętu geodezyjnego umożlwiającego prowadzenie dzielności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych tj. podział działek, rozgraniczenie nieruchomości, inwentaryzacja obiektów, aktualizacja map. W wyniku realizacji operacji powstało jedno miejsce pracy.

Tytuł projektu: MALCLEAN-Marcin Wdowiak

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji zakupiony został sprzęt czyszczący oraz wyposażenie umożliwiające pracę na wysokości, co pozwoliło na podjęcie działalności gospodarczej z zakresu usług czyszczenia i malowania: kostki brukowej, elewacji, dachów. Utworzone zostało miejsce pracy w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: Utworzenie biura konstrukcyjnego

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: wnioskodawca w ramach realizacji wniosku zakupił wyposażenie biurowe oraz drukarkę 3D w celu utworzenia działalności gospodarczej z zakresu usługi konstruowania i przygotowywania dokumentacji technicznej na etapie projektu w wizualizacji 3D. Utworzone zostało jedno miejsce pracy.

Tytuł projektu: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fotograficznych

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji zakupiony został sprzęt fotograficzny i komputerowy umożliwiający utworzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi fotografii sesyjnej. Powstało jedno miejsce pracy w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: "Piękno na kółkach" Usługi mobilne Agnieszka Mróz

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia działalności gospodarczej związanej z wprowadzeniem kosmetycznych usług mobilnych. Powstało jedno miejsce pracy.

Tytuł projektu: Otwarcie nowej działalności gospodarczej HS-ogrodzenia i konstrukcje stalowe – Sebastian Kościołko

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: podjęcie działalności w zakresie usług polegających na wykonywaniu konstrukcji stalowych i HS-ogrodzeń dla obiektów przemysłowych, sportowych lub posesji z wykorzystaniem metody plazmowej. Realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia 2 miejsc pracy, w tym 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: Podejmowanie działalności gospodarczej - HYDRO-SAN, Instalacje sanitarne

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: podjęcie działalności w zakresie kompleksowych usług polegających na wykonywaniu instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji c.o. i c.w.u. oraz przydomowych oczyszczalni ścieków; został zakupiony specjalistyczny sprzęt oraz agregat prądotwórczy. Realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia 1 miejsca pracy w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu zakładu obróbki plastycznej na zimno stali, aluminium, miedzi oraz wiercenia i frezowania precyzyjnego.

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: została utworzona firma świadcząca usługi obróbki plastycznej na zimno: stali, aluminium, miedzi oraz wiercenia i frezowania precyzyjnego. Został zakupiony specjalistyczny sprzęt. Realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia 1 miejsca pracy w ramach samozatrudnienia.

Tytuł projektu: Technologia filmu i obrazu.

Kwota dofinasowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: została utworzona firma świadcząca usługi publikowania i nagrywania filmów. Realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia 1 miejsca pracy w ramach samozatrudnienia.

Na zdjęciu widoczna wyważarka do kół
AutoSquan
Na zdjęciu widoczna wyważarka do kół
Zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną wykonane na budynku mieszkalnym
Docieplanie budynków
Zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną wykonane na budynku mieszkalnym
Zdjęcie prezentuje sprzęt wykorzystywany w ocieplaniu budynków
Docieplanie budynków
Zdjęcie prezentuje sprzęt wykorzystywany w ocieplaniu budynków
Zdjęcie przedstawia fotografa
Fotografka
Zdjęcie przedstawia fotografa
Zdjęcie aparatu fotograficznego i obiektywów
Aparaty
Zdjęcie aparatu fotograficznego i obiektywów
Zdjęcie przedstawia dmuchane zjeżdżalnie
Zjeżdzalnie
Zdjęcie przedstawia dmuchane zjeżdżalnie
Zdjęcie przedstawia sprzęt geodezyjny
Geodezja
Zdjęcie przedstawia sprzęt geodezyjny
Zdjęcie przedstawia wydruki wykonane przez drukarkę 3D
Wydruki
Zdjęcie przedstawia wydruki wykonane przez drukarkę 3D
Zdjęcie przedstawia wkrętarkę oraz poziomicę
Wkrętarka
Zdjęcie przedstawia wkrętarkę oraz poziomicę
Zdjęcie przenośnej toaletki kosmetologicznej
Kosmetyczka
Zdjęcie przenośnej toaletki kosmetologicznej
Zdjęcie ukazuje fotografa w czasie pracy z dzieckiem
Fotograf
Zdjęcie ukazuje fotografa w czasie pracy z dzieckiem
Malowanie dachu
Malowanie
Malowanie dachu