INFORMOWANIE O EFEKTACH REALIZACJI LSR POPRZEZ PREZENTOWANIE OPERACJI I OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PODSUMOWANIE – LSR NA LATA 2016-2023 - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE LGD

W ramach tego działania o wsparcie mogły ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą i zobowiązują się do utrzymania miejsc pracy, utworzonych w zakresie realizacji projektu, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Pomoc w tym działaniu udzielana była w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, wymagany wkład własny na poziomie co najmniej 30%. Operacje realizują wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyniające się do realizacji założeń celu ogólnego 3 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD.

W latach 2017-2023 ze wsparcia oferowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju skorzystało 15 firm. Realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia 30 nowych miejsc pracy.

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego traka taśmowego .

Kwota dofinansowania: 94 751,10 zł

Operacja polegała na zakupie traka taśmowego do cięcia drewna. Dzięki realizacji operacji znacznie poprawiła się produktywność lokalnego podmiotu gospodarczego. W wyniku realizacji operacji utworzone zostało miejsce pracy.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy KONZ-BUD poprzez modernizację oraz wyposażenie budynku usługowego w miejscowości Hrubieszów

Kwota dofinansowania: 170 987,00 zł

Opis projektu: W ramach realizacji operacji wyremontowany został budynek usługowy. W budynku powstała sala przystosowana do telekonferencji oraz do zajęć rekreacyjno- sportowych. Pozostałe pomieszczenia zostały wyremontowane i przeznaczone pod wynajem. W wyniku realizacji operacji utworzone zostały dwa miejsca pracy.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez rozwój usług

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Opis operacji: w ramach realizacji operacji rozszerzono dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą o zakres usług z wykorzystaniem zakupionej koparko-ładowarki, oraz usług w sektorze rekreacji poprzez zakup trzech quadów. W ramach realizacji operacji powstały 3 nowe miejsca pracy.

Tytuł projektu: Rozwój firmy Bar Restauracja "U CHŁOPA" poprzez wykonanie robót budowlano - wykończeniowych oraz zakup wyposażenia (w tym rekreacyjnego) dla obiektu restauracyjno- hotelowego w Hrubieszowie

Kwota dofinansowania: 252 000,00 zł

Opis operacji: realizacja operacji polegała na rozbudowie i doposażeniu obiektu restauracyjno- hotelowego, co przyczyniło się do rozszerzenia zakresu świadczonych usług, poprzez oddanie do użytku sali bankietowej, sali zabaw dla dzieci, kręgielni, sali restauracyjnej oraz dużego pokoju hotelowego. Utworzone zostały 2 nowe miejsca pracy.

Tytuł projektu: Zakup urządzenia do sortowania optycznego fasoli i grochu

Kwota dofinansowania: 299 996,00 zł

Opis operacji: realizacja operacji umożliwiła rozszerzenie prowadzonej działalności o uruchomienie linii do sortowania optycznego fasoli i grochu poprzez zakup, dostawa i montaż specjalistycznego urządzenia. W ramach realizacji operacji powstały 3 nowe miejsce pracy.

Tytuł projektu: Zwiększenie mocy magazynowych poprzez zakup silosów zbożowych

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Opis operacji: realizacja operacji polegała na budowie nowych silosów zbożowych, co przyczyniło się do zwiększenia mocy magazynowej funkcjonującego przedsiębiorstwa. Dzięki rozwojowi firmy powstały trzy nowe miejsca pracy. Powstały 3 nowe miejsca pracy.

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług – Krystyna Rodziewicz            

Kwota dofinansowania: 299 982,00 zł

Opis operacji: inwestycja polegająca na zakupie 2 quadów i rozpoczęciu usług w sektorze rekreacji oraz zakupie koparki łańcuchowej i wózka widłowego. W ramach realizacji operacji powstały 2 miejsca pracy (w tym 1 dla osoby z grupy defaworyzowanej).

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Agnieszka Marciniuk Agnes-Mar Firma Handlowo-Usługowa poprzez zakup sortownika optycznego do produktów ziarnistych.

Kwota dofinansowania: 245 000,00 zł

Opis operacji: inwestycja polegająca na zakupie sortownika optycznego z możliwością sortowania wielu rodzajów produktów ziarnistych według koloru, jak również rozpoznawaniu kształtu oraz tekstury produktu. W ramach realizacji operacji powstało 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.

Tytuł projektu: Rozszerzenie zakresu usług przedsiębiorstwa poprzez zakup nowej koparko-ładowarki – "P.H.U. PAPIERNIK" EWA PISKOR-PAPIERNIK

Kwota dofinansowania: 213 500,00 zł

Opis operacji: inwestycja polegająca na zakupie nowej koparko-ładowarki z napędem 4x4, z łyżką otwieraną wielofunkcyjną 4w1 oraz układem amortyzującym ruchy ramienia ładowarkowego. W ramach realizacji operacji powstało 1 miejsce pracy.

Tytuł projektu: Uzyskanie zdolności automatycznego układania kostki brukowej poprzez zakup sprzętu

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Opis operacji: w ramach inwestycji dokonano zakupu: koparki, koparko-ładowarki oraz specjalnego chwytaka do automatycznego układania kostki; usługa związana z układaniem kostki na wielkopowierzchniowych parkingach i placach. Realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia 3 miejsc pracy.

Tytuł projektu: Rozwój firmy pogrzebowej poprzez budowę domu pogrzebowego w Mirczu

Kwota dofinansowania: 298 264,00 zł

Opis operacji: inwestycja polegająca na budowie domu pogrzebowego w Mirczu, zakup wyposażenia i akcesoriów – wprowadzenie innowacyjnej oferty w zakresie usług grabarskich. W ramach realizacji operacji powstało 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.

Tytuł projektu: Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie innowacyjnego klubu aktywnego rozwoju dla dzieci opartego na zasobach i produktach lokalnych

Kwota dofinansowania: 297 974, 00 zł

Opis operacji: inwestycja polegająca na utworzeniu centrum aktywnego rozwoju dla dzieci: wyremontowaniu usługowej części budynku; budowa parkingu; dostosowaniu i wyposażeniu sal w budynku. Realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia 3 miejsc pracy (w tym 1 dla osoby z grupy defaworyzowanej).

Tytuł projektu: Rozwój firmy Magdalena Bartyzel-Zirebiec PAWEX poprzez zakup wózka widłowego z chwytakiem do bel oraz kruszarki do tworzyw sztucznych

Kwota dofinansowania: 99 900,00 zł

Opis operacji: inwestycja polegająca na zakupie wózka widłowego z chwytakiem do bel oraz kruszarki do tworzyw sztucznych. Realizacja operacji przyczyniła się do utworzenia 3 miejsc pracy.

Tytuł projektu: Rozwijanie działalności gospodarczej "PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GRZEGORZ SUWAŁA", poprzez zakup Minikoparki nowej generacji Cat, oraz przyczepki do transportu minikoparki      

Kwota dofinansowania: 94 640,00 zł

Opis operacji: inwestycja polegająca na zakupie minikoparki nowej generacji Cat oraz przyczepki do jej transportu – wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi z zakresu konserwacji sieci światłowodowych. W ramach realizacji operacji powstało 1 miejsce pracy.

Tytuł projektu: Doposażenie PRYZMAT Spółka Komandytowa Walery Sulewski, Mirosław Sulewski w mobilne urządzenie do rozładunku lub załadunku wagonów

Kwota dofinansowania: 99 613,57 zł

Opis operacji: inwestycja polegająca na zakupie mobilnego urządzenia do rozładunku lub załadunku wagonów. W ramach realizacji operacji powstało 1 miejsce pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.

Wyremontowane wnętrze budynku - klatka schodowa
Wnętrze budynku
Wyremontowane wnętrze budynku - klatka schodowa
Wyremontowana sala
Sala
Wyremontowana sala
Zdjęcie prezentuje urządzenie w tartaku
Tartak
Zdjęcie prezentuje urządzenie w tartaku
Na zdjęciu wyposażenie firmy
Sprzęt
Na zdjęciu wyposażenie firmy
Zdjęcie przedstawia duży terenowy quad
Quad
Zdjęcie przedstawia duży terenowy quad
Na zdjęciu wózek widłowy
Wózek widłowy
Na zdjęciu wózek widłowy
Na zdjęciu sortownia fasoli
Sortownia
Na zdjęciu sortownia fasoli
Na zdjęciu koparka
Koparka
Na zdjęciu koparka
Dom pogrzebowy
Sala przedszkolna
Sala Przedszkolna
Wózek widłowy