Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania powsta艂o w roku 2006. Wszystko zacz臋艂o si臋 od przyst膮pienia do Pilota偶owego Programu Leader +.

Pocz膮tkowo skupia艂o jako partnerstwo tylko dwie gminy Hrubiesz贸w i Mircze, jednak w roku 2008 obszar dzia艂ania rozszerzy艂 si臋, a obecnie obejmuje 6 gmin wiejskich powiatu hrubieszowskiego i miasto Hrubiesz贸w. W maju 2009 roku podpisa艂o umow臋 na wdra偶anie LSR w latach 2009-2015. Ten okres programowania by艂 bardzo pracowitym, ale i przynosz膮cym wymierne efekty.聽 Zrealizowanych zosta艂o bowiem 167 operacji na 艂膮czn膮 kwot臋 ponad 9 mln z艂, w ramach 聽czterech 聽dzia艂a艅: Ma艂e projekty - 99, Odnowa i rozw贸j wsi - 51, R贸偶nicowanie w kierunku dzia艂alno艣ci nierolniczej - 11 oraz Tworzenie i rozw贸j przedsi臋biorstw - 5. W okresie tym zdobyto wiele do艣wiadcze艅 we wdra偶aniu Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich, co w znacznym stopniu prze艂o偶y艂o si臋 na opracowanie obecnej LSR. W roku 2015 Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania z艂o偶y艂o wniosek do konkursu na wyb贸r strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰 w wyniku, kt贸rego LGD zosta艂a wybrana do realizacji LSR w latach 2016 -2023.

Z艂o偶enie wniosku poprzedzone by艂o ci臋偶k膮 prac膮 wielu os贸b. W proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju opr贸cz cz艂onk贸w zarz膮du i pracownik贸w biura zaanga偶owano spo艂eczno艣膰 lokaln膮 przez organizacj臋 bezpo艣rednich spotka艅 i bada艅 ankietowych, dzi臋ki czemu LSR ma charakter partycypacyjny. W oparciu o pozyskan膮 wiedz臋 i sugestie lokalnych mieszka艅c贸w opracowywano poszczeg贸lne rozdzia艂y lokalnej strategii rozwoju. Element wsp贸艂pracy mi臋dzy lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮 a LGD by艂 bardzo wa偶ny dla jak najpe艂niejszego wykorzystania lokalnego potencja艂u poprzez odpowiednie okre艣lenie cel贸w i wska藕nik贸w.聽 Tak przygotowany dokument jest odzwierciedleniem lokalnych potrzeb i najlepiej okre艣la kierunki interwencji wymagaj膮ce wsparcia.

Kilka s艂贸w o LSR i LGD鈥


Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem na kt贸rym opiera si臋 ca艂a praca lokalnej grupy dzia艂ania (LGD).聽 Jest to dokument jednofunduszowy co oznacza, 偶e podstawowym 藕r贸d艂em jej聽 finansowania s膮 艣rodki z Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich (PROW) w ramach zadania LEADER.聽 Opracowana zosta艂a przy wsp贸艂pracy ze spo艂eczno艣ci膮 lokaln膮, a opisane w niej za艂o偶enia realizowane b臋d膮 w latach 2016-2023. Lokalna Strategia Rozwoju opracowana zosta艂a dla obszaru 7 gmin z terenu powiatu hrubieszowskiego kt贸ry 艂膮cznie zamieszkuje 61 663 osoby.

Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania (LGD) jest organizacj膮 zrzeszaj膮c膮 trzy sektory: spo艂eczny, gospodarczy, samorz膮dowy, czyli dzia艂a jako partnerstwo tr贸jsektorowo w kt贸rego sk艂ad wchodz膮 osoby reprezentuj膮ce w艂adz臋 publiczn膮, lokalnych partner贸w spo艂ecznych i gospodarczych oraz mieszka艅cy, co wyr贸偶nia聽 LGD od innych stowarzysze艅. Jak w ka偶dym innym stowarzyszeniu w艂adz臋 nad prac膮 LGD sprawuje Zarz膮d LGD, Walne zebranie cz艂onk贸w oraz Komisja rewizyjna. Ponadto w LGD funkcjonuje dodatkowy organ zwany Rad膮 LGD, do kompetencji kt贸rej nale偶y ocena i wyb贸r wniosk贸w o udzielenie wsparcia kt贸re wp艂yn膮 do LGD w wyniku przeprowadzonego naboru wniosk贸w.


Wdra偶anie LSR odbywa si臋 g艂ownie poprzez og艂aszanie nabor贸w wniosk贸w聽 oraz dzia艂ania zwi膮zane z prac膮 biura LGD. W strategii zosta艂y 艣ci艣le okre艣lone cele i przedsi臋wzi臋cia w oparciu o kt贸re og艂asza si臋 nabory wniosk贸w. Bud偶et LSR w bie偶膮cym okresie programowania wynosi 7 600 000,00 z艂. Przeznaczony jest na dzia艂ania zwi膮zane z wspieraniem i rozwojem przedsi臋biorczo艣ci na obszarze obj臋tym LSR, rozwoju infrastruktury spo艂ecznej i zachowania dziedzictwa lokalnego (dzia艂anie 19.2.). Wnioskowa膰 o pomoc finansow膮 ze 艣rodk贸w Lokalnej Strategii Rozwoju mog膮 osoby prawne, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcza. Ponadto w LSR zaplanowane zosta艂y r贸wnie偶 艣rodki na koszty bie偶膮ce, aktywizacj臋 (dzia艂anie 19.4.) oraz projekt wsp贸艂pracy (dzia艂anie 19.3).
Dzia艂alno艣膰 LGD to szereg 艣ci艣le ze sob膮 powi膮zanych dzia艂a艅 zaplanowanych i szczeg贸艂owo opisanych w LSR w latach 2016-2023. LGD opracowa艂o plan komunikacji ze spo艂eczno艣ci膮 lokaln膮 w kt贸rym szczeg贸艂owo okre艣li艂a聽 zasady informowania o swoich dzia艂aniach zwi膮zanych z funkcjonowaniem i wdra偶aniem LSR.


Lokalna Strategia rozwoju opracowana zosta艂a tak aby w jak najlepszy spos贸b realizowa膰 jej za艂o偶enia. Wszystkie uwzgl臋dnione tam dzia艂ania i metody s膮 ze sob膮 sp贸jne i szczeg贸艂owo przeanalizowane co z pewno艣ci膮 prze艂o偶y si臋 na jak najpe艂niejszy proces wdra偶ania, a w konsekwencji do osi膮gni臋cia wszystkich za艂o偶onych w niej wska藕nik贸w.

Ods艂on artyku艂贸w:
196400Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Europa Inwestuj膮ca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie. Brak zmiany ustawie艅 oznacza zgod臋 na ich u偶ywanie. Dowiedz si臋 wi臋cej