1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)- obowiązujący od 16 października 2017 r.

   

    Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz

    Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z – otwórz

   Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - (.pdf) - otwórz / (.exel) - otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

    Biznesplan (.pdf) - otwórz

    Biznesplan (.docx) - otwórz

    Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)  - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

    Oświadczenie (.pdf) - otwórz

    Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

    Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

    Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

    Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

    Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

    Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)- od 05.06.2019r.

    Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz

    Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełnienia - (.pdf) - otwórz / (.exel) - otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

    Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)

    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

 Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

Oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej (jeżeli dotyczy)- pobierz.docx 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał - pobierz.pdf

POPRZEDNIE WERSJE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH- otwórz

Odsłon artykułów:
174406 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej