1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - obowiązujący od 16.10.2017 r.

 

    Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz

    Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 4z)

    Biznesplan (.pdf) - otwórz

    Biznesplan (.docx) - otwórz

    Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 3 INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) - otwórz

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz 

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)- od 5.06.2019r.

    Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz

    Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)  -otwórz

    Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

    Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)

    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

Oświadczenie wnioskodawcy o utworzeniu miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej (jeżeli dotyczy)- pobierz.docx 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał - pobierz.pdf

POPRZEDNIE WERSJE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH - otwórz

Odsłon artykułów:
174425 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej