1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - obowiązujący od 16.10.2017 r.

Wnioskodawcą może być podmiot który:

  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej oraz nie została mu dotychczas przyznana pomoc w tym zakresie.

Odsłon artykułów:
169597 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej