1)Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - obowiązujący od 29.06.2021 r.

 Wnioskodawcą może być podmiot który:

  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
  • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • w  okresie  3 – miesięcy  poprzedzających  dzień złożenia  wniosku  o przyznanie  tej  pomocy  nie  wykonywał działalności  gospodarczej,  do  której  stosuje  się przepisy ustawy  z dnia  6 marca  2018 r. – Prawo  przedsiębiorców.

Odsłon artykułów:
196405 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej