W związku z występującą obecnie koniecznością zastosowania zwiększonych wymogów sanitarnych, spowodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz ogłoszonym stanem epidemii, apeluje się o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego załatwiania spraw w biurze Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy prosi się o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu (numer tel. poniżej).

 

W dniu 21.02.2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Hrubieszów odbył się warsztat refleksyjny.

Zgodnie z Wytyczną, (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Odsłon artykułów:
174446 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej