Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 roku, o godz. 10:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury, ul. 3-go maja 7 (sala nr 10), następującym porządkiem obrad:

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów-Polskie Kwiaty serdecznie zaprasza do udziału w projekcie
pn."Prawdziwy smak czyli kredens żywności w Gminie Hrubieszów".

loga

Publikacja została wydana podczas realizacji projektu współpracy „Szlak Kresowych Smaków” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020.

Odsłon artykułów:
174421 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Ta strona używa plików cookie. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej