Na podstawie 搂 16 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego 鈥濴epsze Jutro鈥 LGD, zwo艂uj臋 Walne Zebranie Sprawozdawcze Cz艂onk贸w Stowarzyszenia, kt贸re odb臋dzie si臋 w dniu 29 lipca 2020 roku, o godz. 10:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury, ul. 3-go maja 7 (sala nr 10), nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wyb贸r przewodnicz膮cego obrad.
3. Wyb贸r protokolanta.
4. Przyj臋cie porz膮dku obrad.
5. Rozpatrzenie Raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Hrubieszowskiego 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania na lata 2016-2023 w 2019 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du w 2019 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
8. Zapoznanie w wnioskiem dzia艂alno艣ci Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarz膮du za 2019 rok.
9. Dyskusja.
10. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie absolutorium dla Zarz膮du za 2019 rok.
11. Sprawy wniesione.
12. Zako艅czenie obrad Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.


Materia艂y zwi膮zane z proponowanym porz膮dkiem posiedzenia:
Raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Hrubieszowskiego 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania na lata 2016-2023 w 2019 roku - otw贸rz.pdf
Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du w 2019 roku - otw贸rz.pdf
Sprawozdania finansowego za 2019 rok - otw贸rz.pdf

Ods艂on artyku艂贸w:
177444Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Europa Inwestuj膮ca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie. Brak zmiany ustawie艅 oznacza zgod臋 na ich u偶ywanie. Dowiedz si臋 wi臋cej