Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, 偶e w dniu 18.04.2020 r. wesz艂a w 偶ycie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczeg贸lnych instrumentach wsparcia w zwi膮zku z rozprzestrzenianiem si臋 wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniaj膮ca m.in. Ustaw臋 z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014鈥2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wej艣cia w 偶ycie (18.04.2020 r.) uchylone zosta艂y przepisy dotycz膮ce obowi膮zku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc贸w dla dzia艂a艅/poddzia艂a艅 i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014 鈥 2020.
Tym samym we wszystkich dzia艂aniach/poddzia艂aniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowi膮zywa艂 konkurencyjny tryb wyboru wykonawc贸w, a tak偶e w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowi膮zywa膰 z dniem 18.04.2020 r.
W zwi膮zku z powy偶szym, zgodnie z obowi膮zuj膮cym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym r贸wnie偶 te, kt贸rych warto艣膰 przekracza r贸wnowarto艣膰 w z艂otych kwoty 30 tys. euro, nie musz膮 by膰 ponoszone w wyniku wyboru wykonawc贸w poszczeg贸lnych zada艅 uj臋tych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, 偶e z dniem wej艣cia w 偶ycie przepis贸w zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraci艂o moc rozporz膮dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawc贸w zada艅 uj臋tych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunk贸w dokonywania zmniejsze艅 kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. poz. 396).

Powy偶sze ma r贸wnie偶 zastosowanie do koszt贸w kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wej艣cia w 偶ycie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczeg贸lnych instrumentach wsparcia w zwi膮zku z rozprzestrzenianiem si臋 wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku post臋powa艅 o wyp艂at臋 pomocy lub pomocy technicznej lub post臋powa艅 o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszcz臋tych przed dniem wej艣cia w 偶ycie tej ustawy i niezako艅czonych do dnia jej wej艣cia w 偶ycie.

W praktyce oznacza to, 偶e:
- od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie s膮 obowi膮zani do przeprowadzenia post臋powania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawc贸w, tym samym nie s膮 zobowi膮zani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu og艂osze艅 ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zosta艂o ju偶 zamieszczone na portalu og艂osze艅 ARiMR nie s膮 zobowi膮zani do kontynuowania rozpocz臋tego post臋powania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, kt贸rzy przeprowadzili post臋powanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawc贸w i ponie艣li koszty kwalifikowalne obj臋te tym post臋powaniem przed dniem wej艣cia w 偶ycie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) i jednocze艣nie z艂o偶yli wniosek o p艂atno艣膰 przed tym dniem, a post臋powanie w sprawie wyp艂aty pomocy (ocena z艂o偶onego wniosku o p艂atno艣膰 przez dany podmiot wdra偶aj膮cy) nie zosta艂o zako艅czone przed 18 kwietnia 2020 r. r贸wnie偶 nie s膮 obowi膮zani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc贸w. Tym samym z艂o偶ona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawc贸w nie b臋dzie oceniana, a ju偶 oceniona nie b臋dzie brana pod uwag臋 podczas oceny wniosku o p艂atno艣膰;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, kt贸rzy przeprowadzili post臋powanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawc贸w i ponie艣li koszty kwalifikowalne obj臋te tym post臋powaniem przed dniem wej艣cia w 偶ycie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocze艣nie nie z艂o偶yli jeszcze wniosku o p艂atno艣膰, nie s膮 obowi膮zani do sk艂adania dokumentacji z przeprowadzonego post臋powania do oceny;

- Beneficjenci PROW 2014-2020, kt贸rzy przeprowadzili post臋powanie w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawc贸w i ponie艣li koszty kwalifikowalne obj臋te tym post臋powaniem przed dniem wej艣cia w 偶ycie ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (przed 18 kwietnia 2020 r.) lub od tego dnia i jednocze艣nie z艂o偶yli wniosek o p艂atno艣膰 od tego dnia, r贸wnie偶 nie s膮 obowi膮zani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawc贸w. Tym samym z艂o偶ona przez nich dokumentacja w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawc贸w nie b臋dzie oceniana, a ju偶 oceniona nie b臋dzie brana pod uwag臋 podczas oceny wniosku o p艂atno艣膰.

Powy偶sze wytyczne maj膮 zastosowanie r贸wnie偶 w odniesieniu do Beneficjent贸w pomocy technicznej, w przypadku kt贸rej ocena post臋powania przeprowadzonego w konkurencyjnym trybie wyboru wykonawc贸w (w tym tak偶e post臋powania przeprowadzonego na rzecz Beneficjenta przez Partnera KSOW) mog艂a by膰 dokonywana r贸wnie偶 na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Oznacza to, 偶e r贸wnie偶 dokumentacja ww. post臋powa艅 z艂o偶onych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy technicznej nie b臋dzie podlega艂a ocenie Agencji, a w przypadku post臋powa艅 przeprowadzonych, kt贸rych dokumentacja nie zosta艂a dotychczas przekazana do Agencji 鈥 nie musi by膰 ju偶 za艂膮czana do wniosk贸w.

Ods艂on artyku艂贸w:
164526Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Europa Inwestuj膮ca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie. Brak zmiany ustawie艅 oznacza zgod臋 na ich u偶ywanie. Dowiedz si臋 wi臋cej