Zgodnie z Wytyczn膮, (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). oraz Podr臋cznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na pocz膮tku ka偶dego roku LGD dokonuje ewaluacji wewn臋trznej, kt贸rej kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie 膰wicze艅 analityczno-refleksyjnych maj膮cych na celu dokonanie bie偶膮cej analizy procesu wdra偶ania i jego efekt贸w oraz zmian w otoczeniu LSR.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewn臋trznej on-going, kt贸ry zosta艂 wprowadzony do realizacji przez Lokalne Grupy Dzia艂ania - Wytyczn膮 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W zwi膮zku z powy偶szym Zarz膮d Stowarzyszenia Hrubieszowskiego 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania zaprasza,聽na warsztat refleksyjny kt贸ry odb臋dzie si臋 w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy w Hrubieszowie, ul. B. Prusa 8.

Do udzia艂u w warsztacie zapraszamy cz艂onk贸w Zarz膮du, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownik贸w Biura i Cz艂onk贸w Stowarzyszenia reprezentuj膮cych r贸偶ne sektory oraz 艣rodowiska, beneficjent贸w dzia艂a艅 wdra偶anych za po艣rednictwem LGD, naszych wnioskodawc贸w, mieszka艅c贸w obszaru LGD 鈥濴epsze Jutro鈥 i przedstawicieli Urz臋du Marsza艂kowskiego w Lublinie.

Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego jest elementem corocznej ewaluacji wewn臋trznej, do kt贸rej zobligowana jest lokalna grupa dzia艂ania.
Program warsztatu b臋dzie obejmowa艂 nast臋puj膮ce zagadnienia:
鈥 stopie艅 realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osi膮gni臋te warto艣ci wska藕nik贸w),
鈥 funkcjonowanie LGD i biura,
鈥 analiza sytuacji spo艂eczno- gospodarczej obszaru LSR,
鈥 podsumowanie spotkania i dokonanie ustale艅 dotycz膮cych koniecznych dzia艂a艅 do wdro偶enia w kolejnym roku.

Ods艂on artyku艂贸w:
155552Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Europa Inwestuj膮ca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie. Brak zmiany ustawie艅 oznacza zgod臋 na ich u偶ywanie. Dowiedz si臋 wi臋cej