ZAPYTANIE聽 OFERTOWE
na zakup, oznakowanie i dostarczenie 100 sztuk Sztu膰c贸w do owoc贸w FRUIT w ramach projektu wsp贸艂pracy pn. 鈥濻zlak Kresowych Smak贸w鈥

I.聽Zamawiaj膮cy
Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania
ul. Wo艂ajowice 33
22-500 Hrubiesz贸w

II.聽Przedmiot zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest zakup, oznakowanie i dostarczenie 100 sztuk聽 Sztu膰c贸w do owoc贸w FRUIT do Biura Zamawiaj膮cego zlokalizowanego w Hrubieszowie przy Placu Wolno艣ci 15, 22-500 Hrubiesz贸w.

Parametry przedmiotu zam贸wienia:
Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Dzia艂ania
Sztu膰ce do owoc贸w FRUIT
鈥⒙燬pecyfikacja: Sztu膰ce do owoc贸w FRUIT z no偶em do pomara艅czy, tark膮 do cytryn, 艂y偶k膮 do oczyszczania z pestek, narz臋dziem do wyjmowania nasion i 艂usek z jab艂ek, wszystkie sztu膰ce maj膮 praktyczne zawieszki
鈥⒙燴estaw pakowany w pude艂ko.
鈥⒙燱ymiary: 13,2 x 23 x 2,4 cm
鈥⒙燤ateria艂: Stal nierdzewna
鈥⒙燢olor: srebrny
鈥⒙營lo艣膰:100 sztuk
鈥⒙燫ozmiary: One Size
鈥⒙爊adruk: zgodny z Ksi臋g膮 wizualizacji znaku PROW 2014-2020, zawieraj膮cy logo Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Dzia艂ania, logotyp UE, Leader, PROW 2014-2020 oraz slogan 鈥濫uropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich: Europa inwestuj膮ca w obszary wiejskie鈥.

III. Spos贸b przygotowania oferty:
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na za艂膮czonym Formularzu ofertowym wraz z O艣wiadczeniem.

IV. Miejsce i termin sk艂adania ofert
Oferty nale偶y sk艂ada膰 do dnia聽 12 czerwca 2019 r. w jeden z nast臋puj膮cych sposob贸w: dostarczy膰 osobi艣cie do biura Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania ul. Plac Wolno艣ci 15, 22-500 Hrubiesz贸w lub przes艂a膰 poczt膮 na adres: Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania ul. Plac Wolno艣ci 15, 22-500 Hrubiesz贸w lub przes艂a膰 poczt膮 elektroniczn膮 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.. Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.


V. Kryterium wyboru oferty
100% cena
Realizacja zam贸wienia zostanie powierzona Wykonawcy, kt贸rego oferta oka偶e si臋 najkorzystniejsza spo艣r贸d ofert nie podlegaj膮cych odrzuceniu.

VI. Termin wykonania zam贸wienia
Przedmiot zam贸wienia powinien zosta膰 wykonany i dostarczony w terminie do 15.07.2019 r.

聽VII. P艂atno艣ci
P艂atno艣膰 zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury po zrealizowaniu zam贸wienia.

聽VIII. Informacje dodatkowe
1.聽Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci niniejszego zapytania ofertowego do up艂ywu terminu sk艂adania ofert. Je偶eli zmiany b臋d膮 mog艂y mie膰 wp艂yw na tre艣膰 sk艂adanych w post臋powaniu ofert, zamawiaj膮cy przed艂u偶y termin ich sk艂adania. Informacja o dokonanych zmianach b臋dzie zamieszczona na stronie internetowej na kt贸rej zosta艂o zamieszczone og艂oszenie o prowadzonym post臋powaniu cenowym.
2.聽Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do mo偶liwo艣ci zako艅czenia post臋powania bez wyboru 偶adnej z ofert.
3.聽Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.
4.聽W ramach post臋powania ka偶dy z Oferent贸w mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋.
5.聽Informacja na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych:
Niniejsze post臋powanie ofertowe jest etapem procesu realizacji projektu pn. 鈥濻zlak Kresowych Smak贸w鈥 ze 艣rodk贸w EFRROW w ramach poddzia艂ania 19.3 鈥濸rzygotowanie i realizacja dzia艂a艅 w zakresie wsp贸艂pracy z lokaln膮 grup膮 dzia艂ania鈥 obj臋tego PROW na lata 2014-2020.
6.聽Roz卢strzy卢gni臋cie zapy卢tania ofer卢to卢wego zostanie zamiesz卢czone na stronie inter卢ne卢towej www.lgdhrubieszow.pl .

IX. Klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych
Realizuj膮c obowi膮zek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: 鈥濺ODO鈥) informujemy, 偶e:
1.聽Administratorem przekazywanych danych osobowych b臋dzie, Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania (adres: Wo艂ajowice 33, 22-500 Hrubiesz贸w) wpisane przez S膮d Rejonowy Lublin-Wsch贸d w Lublinie z siedzib膮 w 艢widniku, VI Wydzia艂 Gospodarczy KRS do rejestru stowarzysze艅 Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr 0000257006, NIP: 9191758119, REGON: 060142555 (dalej: 鈥濻towarzyszenie鈥 lub 鈥濵y鈥).
2.聽W sprawach dotycz膮cych ochrony danych osobowych mo偶na kontaktowa膰 si臋 z nami poprzez poczt臋 elektroniczn膮: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. lub poczt臋 tradycyjn膮 pisz膮c na adres: Stowarzyszenie Hrubieszowskie 鈥濴epsze Jutro鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania ul. Plac Wolno艣ci 15, 22-500 Hrubiesz贸w
3.聽Dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu:
1)聽przeprowadzenia post臋powania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty zawarcia i wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, co znajduje podstaw臋 prawn膮 w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2)聽wype艂nienia obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Stowarzyszeniu, a wynikaj膮cych m.in. z przepis贸w podatkowych i przepis贸w o rachunkowo艣ci, co znajduje swoj膮 podstaw臋 prawn膮 w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3)聽realizacji naszych prawnie uzasadnionych interes贸w, takich jak np.:
a.聽kontakt z聽 kontrahentami, w tym prowadzenie wewn臋trznych rejestr贸w kontrahent贸w do cel贸w kontaktowych;
b.聽ewentualne ustalanie i dochodzenie roszcze艅 lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie post臋powa艅 s膮dowych i windykacja nale偶no艣ci;
c.聽archiwizacja danych i dokument贸w zawieraj膮cych dane osobowe dla cel贸w dowodowych; co znajduje swoj膮 podstaw臋 prawn膮 w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4.聽Dost臋p do przekazywanych danych osobowych b臋d膮 mieli przede wszystkim nasi upowa偶nieni pracownicy. Ponadto, dost臋p, w 艣ci艣le okre艣lonym zakresie, b臋d膮 mog艂y mie膰 podmioty, z kt贸rymi wsp贸艂pracujemy przy realizacji cel贸w przetwarzania danych, o kt贸rych mowa w pkt. 3. B臋d膮 to podmioty, kt贸rym zlecamy lub mo偶emy zleci膰 realizacj臋 konkretnych us艂ug, np.:
1)聽bank prowadz膮cy rachunek bankowy Stowarzyszenia;
2)聽kancelaria prawna prowadz膮ca sprawy na zlecenie Stowarzyszenia;
3)聽firma 艣wiadcz膮ca us艂ugi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprz臋tu komputerowego i oprogramowania;
4)聽producent oprogramowania informatycznego, z kt贸rego korzystamy lub b臋dziemy korzysta膰;
5)聽firma 艣wiadcz膮ca us艂ugi hostingu danych.
5.聽Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do 偶adnego pa艅stwa trzeciego (tj. pa艅stwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji mi臋dzynarodowej.
6.聽Dane osobowe b臋d膮 przez nas przechowywane przez okres obowi膮zywania zawartej umowy oraz p贸藕niej przez okresy archiwizacji dokument贸w i danych wymagane powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
7.聽Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo do:
1)聽偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych;
2)聽偶膮dania sprostowania danych osobowych, gdy dane s膮 nieprawid艂owe, a tak偶e 偶膮dania uzupe艂nienia danych, gdy dane s膮 niekompletne;
3)聽偶膮dania usuni臋cia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniaj膮ca to 偶膮danie okoliczno艣膰 przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
4)聽偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
5)聽wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze wzgl臋du na szczeg贸ln膮 sytuacj臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interes贸w;
6)聽przenoszenia danych.
8.聽Je偶eli przetwarzanie danych osobowych mia艂oby odbywa膰 si臋 na podstawie zgody, osoba, kt贸ra tak膮 zgod臋 wyrazi艂a ma prawo jej cofni臋cia w dowolnym momencie. Nie b臋dzie to jednak mia艂o wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
9.聽Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma r贸wnie偶 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
10.聽Podanie nam danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezb臋dne do przeprowadzenia post臋powania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.
11.聽Przekazywane dane osobowe nie b臋d膮 przez nas przetwarzane w spos贸b, kt贸ry skutkowa艂by zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, 偶e nie wykorzystujemy system贸w informatycznych, kt贸re gromadzi艂yby informacje na temat konkretnych os贸b, a nast臋pnie samodzielnie, automatycznie, podejmowa艂yby decyzje, kt贸re mog艂yby wywo艂a膰 wobec tych os贸b skutki prawne lub w podobny spos贸b istotnie na te osoby wp艂ywa膰.

X. Przes艂anki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1.聽Jej tre艣膰 nie odpowiada tre艣ci zapytania ofertowego lub
2.聽Zosta艂a z艂o偶ona przez podmiot powi膮zany osobowo lub kapita艂owo z beneficjentem lub osobami, o kt贸rych mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dn. 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszar贸w wiejskich z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014鈥2020 oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz.U. z 2017, poz. 5), lub
3.聽Zosta艂a z艂o偶ona po terminie sk艂adania ofert okre艣lonym w zapytaniu ofertowym.

XI.聽Osoby do kontaktu w sprawie oferty:
Ewelina D膮browska, tel. 84 696 20 77,聽 e-mail:聽 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Formularz ofertowy - pobierz

Ods艂on artyku艂贸w:
112623Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich. Europa Inwestuj膮ca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie. Brak zmiany ustawie艅 oznacza zgod臋 na ich u偶ywanie. Dowiedz si臋 wi臋cej